Specjalistyczna, bezskurczowa zaprawa cementowa o bardzo szybkim wzroście wytrzymałości; do wykonywania silnie obciążonych posadzek; wszelkich prac naprawczo-remontowych np. podlewek); do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

 worek megabet

Wytrzymałość na ściskanie   C60
Wytrzymałość na zginanie   F4
Odporność na ścieranie wg Böhmego   A9
Spęcznienie (warunki wilgotne)   Typ CC+ 2,0 mm/m po 28 dniach
Maksymalna grubość wypełniaczy   3 mm
Reakcja na ogień   A1fI
Skurcz (warunki suche)   Typ CC – 0,6 mm/m po 28 dniach
Wydzielanie substancji korozyjnych   CT

 

  • możliwość wchodzenia po 24 h, pełne obciążenie po 72 h 30 MPa
  • bardzo wysoka końcowa wytrzymałość na ściskanie pow. 60 MPa
  • bezskurczowa, wodo i mrozoodporna
  • odporna na ścieranie
  • łatwa w użyciu w szerokim zakresie grubości od 5 do 80 mm

Zastosowanie
MEGABET 72H jest specjalistyczną zaprawą do wykonywania szeroko rozumianych posadzek użytkowych oraz podkładów podłogowych. Przeznaczona jest do ręcznego lub maszynowego wykonywania wylewek wewnętrznych i zewnętrznych o grubościach od 5 do 80 mm. Minimalna grubość warstwy uzależniona jest od układu konstrukcyjnego i wynosi: min 5 mm - jako zespolona z podłożem, min 30 mm na warstwie oddzielającej oraz min 40 mm - jako pływająca.
Kontrolowana ekspansja zaprawy max. do +2,5 mm/mb, pozwala stosować ją także jako podlewki pod maszyny, uszczelnienie połączeń elementów prefabrykowanych, czy wykonywanie zakotwień czyli tam gdzie jest konieczne połączenie siłowe.

Sposób użycia: przygotowanie podłoża i zaprawy
W przypadku wykonywania posadzki związanej z podłożem, powierzchnia powinna być wysezonowana i dokładnie oczyszczona z wszystkich zabrudzeń. Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem FORMPLAST hydro w rozcieńczeniu 1:1 z wodą. W przypadku wykonywania posadzki na warstwie oddzielającej lub pływającej należy zadbać o staranne ułożenie warstwy hydroizolacyjnej oraz izolacji termicznej. We wszystkich powyższych przypadkach należy wykonać elastyczne dylatacje obwodowe ścian i słupów, a przy powierzchniach powyżej 40 m2 także dylatacje pośrednie.

Zaprawę wsypać do ściśle odmierzonej ilości wody, 2,25 litra na worek 25 kg i dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Tak przygotowana zaprawa jest gotowa do użycia przez ok. 60 min.
Prace można wykonywać w temperaturze od +5 do +25 ˚C. Optymalny czas zacierania powierzchni ustalić indywidualnie na podstawie grubości warstwy i temperatury otoczenia.

Sposób użycia, pielęgnacja
Warunkiem koniecznym uzyskania właściwych parametrów posadzki jest odpowiednia jej pielęgnacja.
Przez pierwsze 7 dni od wykonania, wylewkę należy utrzymywać w stanie podwyższonej wilgotności poprzez intensywne zraszanie lub przykrycie folią. W przypadku wymaganej ekspansji wykonywanych elementów okres intensywnej pielęgnacji należy wydłużyć do 14 dni.

Zużycie
Średnio 25 kg suchej zaprawy na 1,25 m2 o grubości warstwy 10 mm

Dostępne opakowania:
Worek 25kg

Okres przydatności:
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

UWAGA!
Temperatura otoczenia i wilgotność powietrza mają istotny wpływ na czas wiązania i schnięcia podkładu.

 

 

wykres zmian liniowych

 

ekspansja skurcz

 wytrzymalosc pn en

 

Firmy Partnerskie

Grupa Sicol   Meex Chemia Budowlana   Kominy Centrum