NASZE PRODUKTY

BAST CERAMIC STANDARD

Opis produktu:

Masa uszczelniająca BAST CERAMIC STANDARD jest jednoskładnikową masą mineralną. Służy do remontu wewnętrznych ścian przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz innych prac naprawczych. Szerokie spectrum właściwości powoduje, że masa BAST CERAMIC STANDARD doskonale nadaje się do budowy i remontów kominów, kominków, wędzarni, grilli, pieców chlebowych itp.

 

Zastosowanie:

Masa uszczelniająca BAST CERAMIC STANDARD jest przeznaczona do renowacji przewodów kominowych odprowadzających spaliny z urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz kanałów wentylacyjnych wykonanych z cegły, betonu, ceramiki itp. materiałów.

 

Opis produktu:

Masa uszczelniająca BAST CERAMIC STANDARD jest jednoskładnikową masą mineralną. Służy do remontu wewnętrznych ścian przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz innych prac naprawczych. Szerokie spectrum właściwości powoduje, że masa BAST CERAMIC STANDARD doskonale nadaje się do budowy i remontów kominów, kominków, wędzarni, grilli, pieców chlebowych itp.

 

Właściwości:

  • Odporna na wysokie temperatury – do 1250°C
  • Odporna na pożar sadzy
  • Bardzo dobra przyczepność do ścian wewnętrznych kominów i przewodów wentylacyjnych
  • Brak skurczu w całej objętości wykładanej masy – zapewnia gładkość powierzchni i jednolitość wyłożeń, niską nasiąkliwość i brak możliwości penetracji spalin w całej swej masie
  • Bardzo duża wytrzymałość na ściskanie daje zwartość tekstury wykładanej masy, gwarantując dużą odporność na ścieranie
  • Bardzo dobra urabialność i łatwość aplikacji


Zastosowanie:

Masa uszczelniająca BAST CERAMIC STANDARD jest przeznaczona do renowacji przewodów kominowych odprowadzających spaliny z urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz kanałów wentylacyjnych wykonanych z cegły, betonu, ceramiki itp. materiałów.

 

Przygotowanie:

Spoiwo wymieszać z wodą ok. 17 –20l na 100 kg (tj. około 4 – 6l na worek 25kg). Mieszamy   intensywnie do uzyskania jednorodnej, wilgotnej masy o plastycznej konsystencji. Przygotowaną masę po rozrobieniu można stosować do 80 min w temperaturze 20°C, co pewien czas mieszając.

 

UWAGA:
Znaczna rozpiętość w ilości zadawanej wody umożliwia dopasowanie stopnia urabialności   oraz początku i końca wiązania masy do potrzeb wynikających ze specyficznych warunków panujących na budowie i rodzaju wykonywanych robót.

 

Sposób nakładania:

Ściany wewnętrzne komina należy dobrze oczyścić z sadzy i innych części stałych. Otwory wyczystkowe i przyłączeniowe należy zabezpieczyć przed wypłynięciem masy na zewnątrz. Ściany wewnętrzne po wyczyszczeniu należy dokładnie nawilżyć wodą, tak aby woda z nakładanej masy nie przechodziła do ścian komina co mogłoby zaburzyć proces wiązania i przyczepności. Nanoszenie prowadzi się przy pomocy specjalnej gumy. Jest ona podnoszona od wyczystki przewodu kominowego w górę przy pomocy ręcznej windy linowej. Podczas podnoszenia od strony wylotu należy stale uzupełniać masę uszczelniającą. W zależności od stopnia zużycia kanału proces ten musi być powtarzany 2-3 razy. Komin można oddać do użytku po około 24 godzinach.

 

Dane techniczne:

Klasyfikacja zaprawy wg PN-EN 998-I R
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach Kategoria CS II
Maksymalna średnica kruszywa 0,5 mm
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy Ok 1800 kg/m3
Czas pracy po zarobieniu wodą   (przy temperaturze otoczenia +20 o C) 80 min
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac Od +5oC do + 30oC
Reakcja na ogień Klasa A1
Absorbcja wody ≤0,3kg/m2 po 24 h
Penetracja wody po badaniu absorbcji ≤ 5 mm
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ ≤15
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,83; P=50%
Trwałość – ubytek masy po 25 cyklach max 1%
Ilość wody zarobowej do konsystencji gęsto plastycznej Ok. 20 % do masy
Początek wiązania (dozowanie wody 20 %) po   80 min
Koniec wiązania (dozowanie wody 20 %) po   280 min
Max. Temperatura pracy 1250oC
Konsystencja przy nakładaniu gęsto plastyczna
Odporność ogniowa 1250oC

 

Magazynowanie: 

Masę zaleca się magazynować w suchych pomieszczeniach w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach.

 

Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji.

 

Dostępne opakowania: 25 kg

Firmy Partnerskie

Grupa Sicol   Meex Chemia Budowlana   Kominy Centrum